NORBERT ŚLUSARCZYK

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ARABSKIEGO

„اللغة العربية لا تضيق بالتكرار ، بخلاف لغات أخرى يتحول فيها التكرار بتلقائية محتومة إلى سخف مضحك”

„Język arabski nie jest ograniczony powtórzeniami. W przeciwieństwie do innych języków, powtórzenia zamieniają go z nieuniknioną spontanicznością w absurd.”

Ghazi Abdul Rahman Al Gosaibi

tłumacz przysięgły języka arabskiego

Nazywam się Norbert Ślusarczyk i od 6 lat jestem czynnym tłumaczem pisemnym i ustnym w kombinacjach językowych polski ↔ arabski  ↔ polski. Posługuję się również płynnie językiem angielskim.

We wrześniu 2021 r. zostałem oficjalnie wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości z numerem TP/59/21 i od tej pory wykonuję czynności tłumacza przysięgłego języka arabskiego.

Mieszkam w Krakowie, stąd też obsługuję najwięcej zleceń z terytorium województwa Małopolskiego, ale obsługuję również inne większe miasta – Katowice, Rzeszów, Opole, Kielce oraz wysyłkowo działam na terenie całej Polski.

Doświadczenie tłumacza języka arabskiego

W 2016 roku uczestniczyłem w zaawansowanym kursie języka arabskiego na uniwersytecie Sułtana Kabusa w Omanie, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. W 2017 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Arabistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Po uzyskaniu uprawnień tłumacza przysięgłego miałem styczność z dokumentami z wielu dziedzin takich jak akty stanu cywilnego, umowy/statuty spółek czy postanowienia sądowe. Przetłumaczyłem już ponad 1000 dokumentów, które z powodzeniem są akceptowane zarówno w urzędach polskich jak i zagranicznych. Moi klienci wielokrotnie zawierali związki małżeńskie za granicą, rejestrowali członków rodziny w polskich urzędach lub dokonywali rejestracji firm/spółek w Polsce i w krajach arabskich na mocy tłumaczonych przeze mnie statutów/pełnomocnictw.

Język i kultura krajów arabskojęzycznych jest dla mnie wielką pasją i stale poszerzam swoją wiedzę w tym zakresie. Pracując jako tłumacz przysięgły języka arabskiego w arabskojęzycznym środowisku nieustannie zdobywam nowe doświadczenia językowe. Jako że język arabski jest językiem dialektalnym, nie ograniczam się tylko do znajomości klasycznego języka arabskiego (MSA, Fusha). Rozwijam się również w zakresie dialektów – szczególnie syryjsko-palestyńskich.

Tłumaczenia  języka arabskiego – przykłady:

  • tłumaczenie pakietu polskich dokumentów w celu zawarcia małżeństwa poza granicami kraju (akt urodzenia, akt małżeństwa, zaświadczenie o możliwości zawarcia małżeństwa, wyrok sądowy rozwodowy, umowa o pracę)
  • tłumaczenie statutu spółki wchodzącej na rynek arabski
  • tłumaczenie dokumentów samochodowych w celu rejestracji pojazdów z krajów arabskich w Polsce
  • tłumaczenie egipskiej i saudyjskiej podstawy programowej dla szkół
  • projekt tłumaczeniowy dotyczący bezpieczeństwa elektrycznego i procedur LOTO w międzynarodowej korporacji ABB

Nie ograniczam się jedynie do tematyki prawniczej i urzędowej, ponieważ tłumaczę również teksty na użytek komercyjny. Więcej przykładów mogą Państwo znaleźć w zakładce doświadczenie.

Jestem również nauczycielem języka arabskiego (na poziomach A1-C2) zarówno dla klientów prywatnych, jak i w szkole językowej Kierunek Wschód (zapraszam tu: nauka arabskiego).

Ponadto, zapraszam serdecznie na mój kanał na Youtube (aktualnie ponad 4500 subskrypcji) poświęcony językowi arabskiemu, w którym zgłębiam tajniki tego języka. Materiały stworzone są w sposób zrozumiały również dla osób, które nie posługują się językiem arabskim.

usługi
Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia przysięgłe

Wszystkie dokumenty wymagające prawnego poświadczenia autentyczności tłumaczenia dla urzędów, instytucji, organizacji rządowych. więcej

Tłumaczenia Tekstów technicznych

Wszelkie dokumentacje techniczne, specyfikacje, instrukcje, katalogi i broszury, opisy rysunków technicznych. Więcej

Tłumaczenia Tekstów Prawniczych

Dokumenty mające moc prawną (akty notarialne, pełnomocnictwa, wyroki sądowe, umowy). Więcej

tłumaczenia Tekstów ogólnych

Korespondencja biznesowa, tłumaczenia stron internetowych i aplikacji mobilnych. Dokumenty związane ze szkolnictwem (świadectwa, dyplomy). Więcej

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia BIZNESOWE

Czynne uczestnictwo i pomoc w konferencjach, tłumaczenia negocjacji i rozmów biznesowych. Więcej

Tłumaczenia w urzędach

Wywiady w urzędzie ds. cudzoziemców o wydanie karty pobytu. Ustalenie daty ślubu cywilnego i tłumaczenie podczas ślubu z obcokrajowcem. Więcej

tłumaczenia na Targach i wystawach

Tłumaczenia podczas wystaw, prezentacji, targów, spotkań reprezentacyjnych. Więcej

Tłumaczenia DLA ORGANÓW WŁADZY SĄDOWNICZEJ

Tłumaczenia na potrzeby sądów, policji, prokuratury i straży granicznej. Tłumaczenia przesłuchań podczas rozpraw sądowych lub zatrzymań policyjnych. Więcej

kontakt
Kontakt email

kontakt@arabski-slusarczyk.com

Telefon

 +48 663-854-740

Kanał Youtube

Norbert Ślusarczyk

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania darmowej wyceny

    Ustawienia prywatności