Tłumaczenia uwierzytelnione Języka arabskiego

Tłumaczenia uwierzytelnione (inaczej tłumaczenia przysięgłe) to dokumenty, które muszą zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego i opatrzone pieczęcią. Taki dokument ma moc prawną i stosujemy go w sytuacjach wymaganych przez różnego rodzaju urzędy, sądy, notariuszy, uniwersytety itp. W tekstach tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) wymagane jest zawarcie adnotacji opisujących elementy dokumentu – logo, godło, herb, fotografia lub podpis czy pieczęć. Są one wliczone w ogólną wycenę tłumaczenia, którego jednostka rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami. W niektórych przypadkach dokumenty zawierają bardzo dużą ilość pieczęci lub adnotacji pismem ręcznym i wycena nie jest możliwa na pierwszy rzut oka – z tego też powodu klient otrzymuje szacunkową wycenę zależną od całkowitej objętości przetłumaczonego tekstu.

Jakie dokumenty mogą wymagać tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego)?

Akty i dokumenty urzędowe

 • akt małżeństwa,
 • akt zgonu,
 • akt urodzenia,
 • zaświadczenia o niekaralności, zameldowaniu, obywatelstwie

Dyplomy ukończenia szkół

 • dyplom szkoły średniej,
 • dyplom szkoły wyższej,
 • suplementy do dyplomu,
 • certyfikaty językowe

Dokumenty osobiste

 • dowody osobiste,
 • paszporty,
 • karty pobytu

Dokumenty samochodowe

 • tłumaczenie dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • tłumaczenie karty pojazdu,
 • tłumaczenie dokumentów eksportowych pojazdu

Dokumenty prawnicze

 • tłumaczenie aktu notarialnego,
 • tłumaczenie testamentu,
 • tłumaczenie poręczenia,
 • tłumaczenie pełnomocnictwa,
 • tłumaczenie statutu spółki

Umowy

 • tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży,
 • tłumaczenie umowy o pracę, zlecenie, o dzieło
 • tłumaczenie umowy spółki
 • tłumaczenie umowy handlowej/kontraktu

Dokumenty finansowe

 • tłumaczenie faktury lub rachunku,
 • tłumaczenie zaświadczenia o dochodach,
 • tłumaczenie deklaracji podatkowej,
 • tłumaczenie polisy ubezpieczeniowej

Odpisy i wyciągi

 • tłumaczenie odpisu z KRS,
 • tłumaczenie odpisu z księgi wieczystej,
 • tłumaczenie rejestru handlowego

Dokumentacja sądowa

 • tłumaczenie wyroku sądowego,
 • tłumaczenie dokumentów będących dowodami w sprawie sądowej

Jak dostarczyć dokument do tłumaczenia?

Dokumenty można dostarczyć jako skany na adres mailowy kontakt@arabski-slusarczyk.com lub kurierem na adres podany po uprzednim kontakcie. Jest również możliwe osobiste przekazanie/odebranie dokumentów – w takim przypadku można umówić się osobiście na spotkanie z wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że na tłumaczeniu uwierzytelnionym widnieje informacja w jaki sposób tłumacz zapoznał się z dokumentem (czy był to skan/zdjęcie czy fizycznie oryginalny dokument) – w niektórych przypadkach urząd może odmówić przyjęcia tłumaczenia, jeżeli nie jest ono sporządzone z oryginału dokumentu a z jego kopii.

W jakich krajach potrzebuję tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) na język arabski?

Język arabski jest językiem urzędowym w takich krajach jak: Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Irak, Jemen, Jordania, Katar, Komory, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Palestyna, Sudan, Syria, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie. W przypadku konieczności przetłumaczenia tłumaczenia dokumentów do któregokolwiek z tych krajów, serdecznie zapraszam do kontaktu. Pomimo faktu, że język arabski ma bardzo dużą ilość dialektów, pisma urzędowe sporządza się w jednym, standardowym języku arabskim zrozumiałym w każdym z w/w krajów.
kontakt
Kontakt email

kontakt@arabski-slusarczyk.com

Telefon

 +48 663-854-740

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania darmowej wyceny

  Ustawienia prywatności