Tłumaczenia uwierzytelnione to dokumenty, które muszą zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego i opatrzone pieczęcią. Taki dokument ma moc prawną i stosujemy go w sytuacjach wymaganych przez różnego rodzaju urzędy, sądy, notariuszy, uniwersytety itp. W tekstach tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) wymagane jest zawarcie adnotacji opisujących elementy dokumentu – logo, godło, herb, fotografia lub podpis czy pieczęć. Są one wliczone w ogólną wycenę tłumaczenia, którego jednostka rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami. W niektórych przypadkach dokumenty zawierają bardzo dużą ilość pieczęci lub adnotacji pismem ręcznym i wycena nie jest możliwa na pierwszy rzut oka – z tego też powodu klient otrzymuje szacunkową wycenę zależną od całkowitej objętości przetłumaczonego tekstu.

Jakie dokumenty mogą wymagać tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego)?

Akty (akt małżeństwa, zgonu, urodzenia), zaświadczenia o niekaralności, testamenty
Dyplomy ukończenia szkół (szkoły średnie, uniwersytety), suplementy do dyplomu, świadectwa pracy, certyfikaty językowe
Dokumenty osobiste (dowody osobiste, paszporty, karty pobytu)
Dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu)
Dokumenty urzędowe (akt notarialny, testament, poręczenie, pozwolenie na pobyt stały/tymczasowy, pełnomocnictwo)
Umowy (umowa kupna-sprzedaży, umowa o pracę, umowa spółki)
Dokumenty finansowe (faktura/rachunek, zaświadczenie o dochodach, deklaracja podatkowa, polisa ubezpieczeniowa)
Odpisy (odpis z KRS, księgi wieczystej, rejestru handlowego)
Dokumentacja sądowa (wyrok sądowy, akta sprawy)
Dokumentacja medyczna (zwolnienie lekarskie, opinia medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności)

Jak dostarczyć dokument do tłumaczenia?

Dokumenty można dostarczyć jako skany na adres mailowy kontakt@arabski-slusarczyk.com lub kurierem na adres podany po uprzednim kontakcie. Jest również możliwe osobiste przekazanie/odebranie dokumentów – w takim przypadku można umówić się osobiście na spotkanie z wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że na tłumaczeniu uwierzytelnionym widnieje informacja w jaki sposób tłumacz zapoznał się z dokumentem (czy był to skan/zdjęcie czy fizycznie oryginalny dokument) – w niektórych przypadkach urząd może odmówić przyjęcia tłumaczenia, jeżeli nie jest ono sporządzone z oryginału dokumentu a z jego kopii.

W jakich krajach potrzebuję tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) na język arabski?

Język arabski jest językiem urzędowym w takich krajach jak:
Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Irak, Jemen, Jordania, Katar, Komory, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Palestyna, Sudan, Syria, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W przypadku konieczności przetłumaczenia tłumaczenia dokumentów do któregokolwiek z tych krajów, serdecznie zapraszam do kontaktu. Pomimo faktu, że język arabski ma bardzo dużą ilość dialektów, pisma urzędowe sporządza się w jednym, standardowym języku arabskim zrozumiałym w każdym z w/w krajów.

kontakt
Kontakt email

kontakt@arabski-slusarczyk.com

Telefon

 +48 663-854-740

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania darmowej wyceny

    Ustawienia prywatności