tłumaczenia pisemne

Oferuję tłumaczenia pisemne zwykłe (bez uwierzytelnienia) i specjalistyczne. Jednostką rozliczeniową w przypadku par językowych polski-arabski i angielski-arabski jest 1800 znaków ze spacjami. Tłumaczenia z języka arabskiego są wyceniane indywidualnie (z reguły jednostka rozliczeniowa to 1500 znaków ze spacjami ze względu na specyficzny alfabet). Tłumaczenia w trybie ekspresowym (konieczność realizacji tłumaczenia tego samego dnia lub tempo tłumaczenia przekraczające 6 stron dziennie) wiążą się z dopłatą 50% do ceny końcowej. Do typowych dokumentów możliwych do przetłumaczenia bez uwierzytelnienia należą:

  • dokumenty techniczne: etykiety, specyfikacje techniczne, opisy produktów, certyfikaty, instrukcje obsługi        

  • teksty popularno-naukowe: tłumaczenia na użytek własny materiałów naukowych z różnych dziedzin, materiały turystyczne i opisy geograficzne

  • dokumenty firmowe: strony internetowe, oferty, materiały reklamowe

  • dokumenty biznesowe: umowy, kontrakty, statuty, ekspertyzy

  • dokumenty finansowe: bilanse, rachunki zysków i strat, przewodniki finansowe, faktury, zamówienia, kontrakty, sprawozdania finansowe

Wszelkie dodatkowe usługi (m.in. dostosowanie napisów do filmu, obróbka graficzna, analiza tekstów do tłumaczenia lub sprawdzenie poprawności wklejenia arabskiego tekstu) podlegają wycenie indywidualnej.
Korzystam z programu tłumaczeniowego SDL Trados Studio.

 Informuję, że wystawiam faktury zwolnione z podatku VAT.

tłumaczenia ustne

Oferuję tłumaczenia ustne na terenie całej Polski oraz w krajach arabskich. Stacjonuję w Krakowie, jednak na życzenie klienta istnieje możliwość dojazdu do określonego miejsca za ustaloną opłatą.

Przykłady wykonywanych przeze mnie tłumaczeń ustnych:

  • rozmowy w urzędzie: Urząd ds. Cudzoziemców – rozmowy w sprawach wizowych, kart pobytu stałego i czasowego
  • tłumaczenia na wyjazdach: targi oraz pomoc językowa podczas delegacji
  • współpraca z organami władzy sądowniczej – przesłuchania zatrzymanych/świadków, rozprawy sądowe

Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych są 4-godzinne bloki. W przypadku prawdopodobieństwa krótszych tłumaczeń (np. krótkie rozmowy w urzędzie) – istnieje możliwość rozliczenia godzinnego z płatnością za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia.

Informuję, że wystawiam faktury zwolnione z podatku VAT.

kontakt
Telefon

 +48 663-854-740

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania darmowej wyceny

    Ustawienia prywatności