pisemne

Oferuję tłumaczenia pisemne zwykłe i specjalistyczne, których jednostką rozliczeniową w przypadku par językowych polski-arabski i angielski-arabski jest 1800 znaków ze spacjami. Ze względu na specyfikę języka, tłumaczenia z języka arabskiego są wyceniane indywidualnie (z reguły jednostka rozliczeniowa to 1500 znaków ze spacjami). Ponadto, tłumaczenia w trybie ekspresowym (konieczność realizacji tłumaczenia tego samego dnia lub tempo tłumaczenia przekraczające 6 stron dziennie) wiążą się z dopłatą 50% do ceny końcowej. Do typowych dokumentów możliwych do przetłumaczenia bez uwierzytelnienia należą:

  • dokumenty techniczne: etykiety, specyfikacje techniczne, opisy produktów,  instrukcje obsługi        

  • teksty popularno-naukowe: tłumaczenia na użytek własny materiałów naukowych z różnych dziedzin, materiały turystyczne i opisy geograficzne

  • dokumenty firmowe: strony internetowe, oferty, materiały reklamowe

  • dokumenty biznesowe: umowy, kontrakty, patenty

  • dokumenty finansowe: bilanse, rachunki zysków i strat, przewodniki finansowe, faktury, zamówienia, sprawozdania finansowe

Oprócz wyżej wymienionych przykładów, wszelkie dodatkowe usługi (m.in. dostosowanie napisów do filmu, obróbka graficzna, analiza tekstów do tłumaczenia lub sprawdzenie poprawności wklejenia arabskiego tekstu) podlegają wycenie indywidualnej. W trakcie wykonywania tłumaczeń korzystam z programu tłumaczeniowego SDL Trados Studio.

Prowadzę działalność gospodarczą i w związku z tym wystawiam faktury zwolnione z podatku VAT.

ustne

Ponadto, świadczę również usługi tłumaczeń ustnych z języka arabskiego na terenie całej Polski oraz w krajach arabskich. Stacjonuję w Krakowie, jednak na życzenie klienta istnieje możliwość dojazdu do określonego miejsca za ustaloną opłatą.

Przykłady wykonywanych przeze mnie tłumaczeń ustnych:

  • rozmowy w urzędzie: Urząd ds. Cudzoziemców – rozmowy w sprawach wizowych, kart pobytu stałego i czasowego
  • tłumaczenia na wyjazdach: targi oraz pomoc językowa podczas delegacji
  • współpraca z organami władzy sądowniczej – przesłuchania zatrzymanych/świadków, rozprawy sądowe (głównie tłumaczenia uwierzytelnione)

Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych są 4-godzinne bloki. Krótkie rozmowy w urzędzie nie wymagają tak długiej obecności tłumacza, stąd też istnieje możliwość rozliczenia godzinnego z płatnością za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia.

Informuję, że wystawiam faktury zwolnione z podatku VAT.

kontakt
Kontakt email

kontakt@arabski-slusarczyk.com

Telefon

 +48 663-854-740

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania darmowej wyceny

    Ustawienia prywatności